Registratie

Als geregistreerde gebruiker kan u op onze site inloggen en heeft u volgende mogelijkheden:

  • Informatie over het bestellen
  • Raadplegen van de prijslijst
  • Bestel formulier downloaden
  • Raadplegen van speciale aanbiedingen
Vermits wij enkel aan geregistreerde tuinaannemers leveren, en dus niet aan particulieren, is dit gedeelte van onze website afgeschermd. Gelieve in te loggen om deze gegevens te raadplegen.

Indien u nog niet geregistreerd bent

Door een eenvoudige aanvraag via telefoon of via ons contactformulier, kan u een "Registratiecode" aanvragen. Met behulp van deze registratiecode kan u hiernaast dan zelf uw registratie vervolledigen.

 
 

Registratie als nieuwe gebruiker

Om te kunnen registreren, gelieve de "registratiecode" die u van ons hebt ontvangen in te geven:

Druk op 'OK' om de registratiecode te bevestigen.