Verkoopsvoorwaarden
  • Wij zijn een groothandelsbedrijf en verkopen dus uitsluitend aan wederverkopers van boomkwekerijgewassen  zoals tuinaanleggers, boomkwekers, tuincentra, markthandelaars en bloemenwinkels. Wij behouden ons dan ook steeds het recht voor verkoop aan groothandelsprijzen te weigeren aan personen welke onvoldoende kunnen bewijzen tot een van voorgaande categorien te behoren.

  • Alle in onze prijslijst opgenomen prijzen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend; ze kunnen steeds en zonder voorafgaand bericht in de loop van het seizoen gewijzigd worden.  Ze zijn te verstaan: netto, exclusief 6 % BTW (op planten) en/of 21 % BTW (op materialen), en afgehaald op ons bedrijf. Voor leveringen: zie  hiernaast in het menu bij 'Hoe bestellen ?'

  • LEEGGOED: Plastiek verpakkingskisten en paletboxen dienen bij afhaling geruild te worden, zoniet worden zij aangerekend aan kostprijs: deze bedraagt momenteel 2,50 € voor een lage kist (= VML)  en 3,00 € voor een hoge kist(= VMH). Zij worden tegen dezelfde prijzen teruggenomen indien zij volledig leeg zijn (zij mogen dus geen LEGE POTTEN of afval bevatten); er worden echter nooit meer kisten teruggenomen dan er door ons geleverd zijn; zij dienen binnen het jaar na afname teruggebracht te worden, daarna worden zij niet meer teruggenomen.

    Paletboxen worden aangerekend aan 20,00 € zij worden enkel nog teruggenomen tegen dezelfde prijs indien zij volledig leeg zijn en zich nog in goede (bruikbare) staat bevinden, en dit binnen de 6 maanden na aflevering.

    Plastiek potten worden niet teruggenomen. Nochthans kunnen grotere hoeveelheden potten van éénzelfde maat, goed gesorteerd en vrij van onkruid of grondresten, in bepaalde gevallen en na onderling overleg wel teruggenomen worden.

  • Daar wij geen toezicht kunnen uitoefenen op de behandeling van de planten nadat ze bij ons zijn afgehaald of door ons geleverd, en de hergroei der planten na het planten van vele, door ons niet controleerbare en/of beinvloedbare factoren afhankelijk is (zoals bodem, bemesting, droogte, vorst .........) wordt de hergroei der planten en bomen bij de klant NOOIT GEWAARBORGD.

  • Onze facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum, en dit zonder enige korting of disconto. Indien na de eerste aanmaning tot betaling (na de vervaldag) geen betaling binnen de 7 dagen volgt, zal een verwijl intrest van 1% per maand, met inbegrip van de begonnen maand en beginnende vanaf de vervaldag, berekend worden, samen met een vast bedrag van 150 euro voor administratiekosten. Indien tussenkomst van onze advocaat nodig is om betaling te bekomen, wordt dit vast bedrag verhoogd tot 300 euro.

  • Door een aankoop te plaatsen wordt verondersteld dat de koper deze verkoopsvoorwaarden kent en er zich mee akkoord verklaart.